Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

  • 1986-1991: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık öğrencisi,
  • 1991-1992: Ankara Hava Hastanesi, Askerlik görevi
  • 1992-1994: Saııyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  • 1994- 2001: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Doktor
  • 2001-2007: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Doçent Doktor
  • 2007-     : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Profesör Doktor
Konuşmacı Detayları