Speakers

Dr. M. Türkay Esin
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kamu Hastaneler Birliği
Prof. Dr. Selçuk Sılay
Memorial Sağlık Grubu
Prof. Dr. Arzu Tiftikçi
Acıbadem Sağlık Grubu
Prof. Dr. Nalan Karabayır
Medipol Sağlık Grubu
Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. İlker Devrim
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Prof. Dr. Dilek Seçkin
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Esra Şevketoğlu
Dr. Sadi Konuk Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Eğitim Arama