Asm’de Aciller Sempozyumu

Değerli meslektaşımız,

23 – 25 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük aile hekimliği derneği İSTAHED’in gücü, tecrübesi ve binlerce meslektaşımızın katılımıyla çevrimiçi olarak ASM’de Aciller Sempozyumu’nda buluştuk!

ASM’ler sağlık sisteminin kapı kolu olduğu için acil durumlarla da sıkça karşılaşıyoruz. Bunlar acil servislerde her gün karşılaşılan kardiyak, hipertansif, endokrin acil durumları, yenidoğan, çocuk acilleri, travmaya bağlı acil durumlar ve cerrahi acillerin yanında nadiren karşılaşılan ancak olduğu durumda hem hekim hem birey olarak hazırlıklı olmamız gereken afet durumlarını da içeriyor.

“ACİL OLMADAN ACİLİ YÖNETİYORUZ!” mottosu etrafında şekillendirdiğimiz bu sempozyumda Aile Sağlığı Merkezleri’nde karşılaşabileceğimiz acil durumları belirledik, alanında uzman hekimlerle değerlendirerek, mesleki gereklilikler ile bilgilerimizi güncellemeyi hedefledik.

Bugüne dek olduğu gibi, bugünden sonra da, birinci basamaktaki tüm hekimlerin mesleki eğitiminde en ön safta olup, ülkemizde ya da dünyada yaşanacak olağanüstü durumlara da hızla adapte olarak, öncülük etmeye devam edeceğiz. İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak bilimin paylaştıkça çoğalacağına inanıyor ve bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz.

Birliğimiz en büyük gücümüzdür!

Proje Detayları