Speakers

Prof. Dr. Tuba Cimili Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Yazkan Akgül
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Pelin Şavlı Emiroğlu
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi
Prof. Dr. Gamze Erfan
Altunizade Hastanesi
Prof. Dr. Abdullah Emre Yıldırım
Memorial Sağlık Grubu
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Şahin
İstanbul Tıp Fakültesi
Özge Yüksel
Op. Dr. Salih Yılmaz
Acıbadem Sağlık Grubu
Doç. Dr. Serkan Doğan
Acıbadem Sağlık Grubu
Eğitim Arama