Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

1969 yılında Aydın’da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olup 1994’te Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. (DEUTF) Acil Tıp AD Araştırma Görevliliğine başladı. 1998’de ‘Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2Monitörizasyonunun Rolü’konulu uzmanlık tezi ile Acil Tıp Uzmanı oldu.

Ekim 2004’te DEÜTF Acil Tıp AD’da Doçent unvani aldı. 2005 Nisan-2007 Eylül arasında aynı anabilim dalında başkanlık görevinde bulundu. 2007’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği eğitim direktörü olarak görev aldı. Ocak 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi ve Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak çalışmakta.

2010 yılında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Profesör ünvanı aldı. Eylül 2007-2009 arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Acil Tıp Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, American College of Emergency Physicians (ACEP), European Society of Emergency Medicine üyesiyim. 2012 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Sertifikası alarak bu kuruluşun eğitimlerini vermekte.

Bu süreç içinde DEUTF Acil Tıp akademik yapısı içinde yürütülen ve tamamlanan 22, diğer bir üniversitede 1 uzmanlık tez çalışmasında tez danışmanı olarak görev yaptı. Acil tıp ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde 86, ulusal hakemli dergilerde 61 bilimsel yazı ve makalesi yayınlandı ve yayına kabul edildi.

Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bünyesinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve konferanslarda görev aldı. Eylül 2007’de İzmir’de düzenlenen III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde Kongre başkanlığı yaptı. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulan 88 bildiride katkısı oldu. Journal of Emergency Medicine, Trauma and Acute Care Dergisi’nde Uluslararası Editöryal Kurul üyesi, Türkiye Acil Tıp Dergisi’nde, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Sendrom dergisinde Ege Bölgesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olarak görev yapmakta.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Acil Tıp Bölümü Danışma Kurulu üyeliğini de sürdürmekte. Ulusal Travma Dergisi ve Bakırköy Tıp Dergisi’ndeBilimsel Danışma Kurulu üyesiyim. DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dönem 5 ve Dönem 6 Kurulu Üyesi, Donem 5’te Acil Tıp Bloğu başkan yardımcısı, Uzmanlık Eğitimi Uygulama Komisyonunda Acil Tıp AD Sorumlusu görevlerini yürüttü.

Acil Tıp Anabilim Dalındaki görevlerinin yanında 2009’dan itibaren kurulmuş olan Acıbadem Üniv. SHMYO Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Programının Başkanlığı görevini yürütmekte.

Konuşmacı Detayları
Konuşmacının Eğitimleri
Benzer eğitimler burada görüntülenmektedir.