Prof. Dr. Merih Çetinkaya

Merih Çetinkaya, 1999 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’nda pediatri ihtisasını, Neonatoloji BD’nda yenidoğan yan dal ihtisasını, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD’nda doktorasını tamamlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Vermont Üniversitesi Fletcher Allen Health Care ile Harvard Üniversitesi Brigham and Women’s Hospital’da gözlemci olarak bulunmuştur. Kendisi 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanını almıştır. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği hem de Yenidoğan Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Yurt dışı indeksli hakemli dergilerde 96 adet, yurt içi hakemli dergilerde 21 makalesi ve 1000’e yakın atfı mevcuttur. Ulusal ve uluslararası pek çok çalışması ile elde ettiği bilimsel ödüllere ek olarak, 2014 yılında “Avrupa Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım Birliği Genç Araştırıcı Ödülü” ile, 2011 ve 2016 yılları Türk Neonatoloji Derneği Araştırma Makalesi Ödüllerine layık görülmüştür.

2019 yılından itibaren Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Deneysel modellerde hipoksi-iskemik ensefalopati, hiperoksik akciğer hasarı ve nekrotizan enterokolit önlenmesi ve tedavisi ile ilgili çok sayıda çalışması mevcuttur. Klinik olarak preeklamptik anne bebekleri, sepsis, surfaktan ve nekrotizan enterokolit esas ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Son yıllarda anne sütü, bebeklik ve süt çocuğu beslenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Konuşmacı Detayları