Prof. Dr. Kerim Güler

Lise hayatını tamamladığı okul, Haydarpaşa Lisesi’dir. Lise bittikten sonra İstanbul Tıp Fakültesini başarılı bir şekilde bitirerek mezun olmuştur. Üniversiteyi okuduğu İstanbul Tıp Merkezinde 5 yıl süreyle kendisini geliştirmek adına İç Hastalıkları bölümünde asistanlık yapmıştır. Hemen ardından 1 sene süreyle Balıkesir Askeri Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmıştır. Sonrasında ise; Sinop Ayancık Devlet Hastanesinde ve Bakırköy Fizik ve Tedavi hastanesinde İç hastalıkları uzmanı olarak görev almıştır.

1989 – 1992 ( 3 yıl ) bir hastanenin iç hastalıklar acil servisinde baş asistan olarak görev aldıktan sonra mezun olduğu okul olan İstanbul Tıp Merkezinde 5 sene süresince iç hastalıkları acil servisi sorumlusu oldu. Aynı zamanda profesör olan Kerim Güler 98 -2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi yönetim kurulunda görev aldı. 2005 – 2006 yıllarında ise yine mezun olduğu tıp fakültesinde dekan olarak görev almıştır.

Konuşmacı Detayları