Prof. Dr. İrfan Esenkaya

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doğum tarihi ve yeri: 27 Temmuz 1958 – İstanbul

Eğitim ve Uzmanlık:

1976 – 1982 – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp fakültesi eğitimi)
1984 – 1985 – Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı – Diyarbakır
1985 – 1989 – İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı – İstanbul (Uzmanlık öğrenimi)

Bitirdiği Diğer Yüksek Lisans Programları:

İnönü Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakülteleri, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dallarındaki akademik yaşantısı dışında;

  • 2012-2013 yıllarında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi”
  • 2014-2016 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Tıp Hukuku”
    konularında tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.
Konuşmacı Detayları