Prof. Dr. Hüseyin Oflaz

Tecrübe Alanı: Kalp krizi, Koroner Anjiyografi, Koroner Stent, Kalp yetersizliği, Hipertansiyon, Ritim bozukluğu, Kalp pili, Senkop (bayılma)

Uzmanlı Sonrası Görevler: Profesörlük (2009) – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Doçentlik (2004)

Üyesi Olduğu Kurum ve Dernekler: Türk Kardiyoloji Derneği

Konuşmacı Detayları