Dr. Orkan Karaca

Profesyonel deneyim:
• 2013-2017: Blue Code Sağlık Eğitim Danışmanlık / Kurucu & Sahibi.
Yerli ve uluslararası ilaç firmalarının medikal danışmanlığı, eğitim
programlarının hazırlanması, pazarlama organizasyonlarının yapılması, klinik
ve ünite sunumlarının hazırlanması ve yapılması, ulusal ve uluslararası
kongrelerde konuşma, danışma kurullarının yönetimi ve yasal konularda
medikal ve bilimsel desteğinin verilmesi.
• 2005-2012: İlaç sektöründe kardiyovasküler, MSS ve solunum sistemi
branşlarında pazarlama müdürlüğü, grup ürün müdürlüğü ve medikal müdürlük.
Eğitim:
• Tıp Doktoru Akdeniz Üniversitesi, Antalya
• İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
• İşletme Yüksek Lisans Maltepe Üniversitesi
Üyelikler:
• Türk Tabipleri Birliği
• Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Asil Üyeliği
• Türk Kanser Derneği Asil Üyeliği

Konuşmacı Detayları