Dr. Gülsüm Kav

Eğitimi

1996’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ana bilim dalıdan uzmanlığını almıştır.

Meslek Hayatı

Tıp etiği uzmanı olarak başladığı kariyerine, İstanbul Bölge Müdürlüğü Hasta Hakları Uzmanlığı ile devam etmiştir. 2012 yılından sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya devam etmiştir.

Ankara ve İstanbul Tabip Odalarında İnsan Hakları Komisyonunda, İstanbul Tabip Odası yayın organı Hekim Forumunda, Kadın Hekimlik Komisyonunda, Etik Kurul’da ve TTB Kadın Hekimlik Kolu İstanbul temsilciliğinde görev almıştır.

Aktivizmi

Bir feminist aktivist olan Gülsüm Kav, Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platformunun genel temsilcisidir. Birleşik Haziran Hareketinin Yürütme Kuruluna da seçilmiştir.

2020’de BBC‘nin ilham veren en etkili 100 Kadın listesine girdi.

Konuşmacı Detayları
Konuşmacının Eğitimleri
Benzer eğitimler burada görüntülenmektedir.