Dr. Cengiz Uzun

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995

Mesleki Deneyim

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

1. Vasfi Kaynar, Refiye Koşanoğlu, Yavuz Bozkurt, Cengiz Uzun. Enteropatojen Escherichia coli’lerin neden oldukları ishaller ve antibiyotiklere duyarlılıkları. KLİMİK Derg 1991; 4; 24-26.

2. Vasfi Kaynar, Refiye Koşanoğlu, Yavuz Bozkurt, Cengiz Uzun. Enteroinvazif Escherichia coli’lerin ishal olgularındaki yeri ve antibiyotiklere duyarlılıkları

Konuşmacı Detayları
Konuşmacının Eğitimleri
Benzer eğitimler burada görüntülenmektedir.