Prof. Dr. Önder Ergönül

 • Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü
 • Türkiye Bilim Akademisi (BA), bir dönem başkanlığını da üstlendiği  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi.
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’e ( ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi.
 • Kazandığı ödüllerin bazıları:
  • Bayındır Hastanesi Araştırma Ödülü – 2004,
  • Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü – 2007
  • Koç Üniversitesi Üstün Araştırma Ödülü – 2017
 • 3 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası mecrada yayımlanan  1 5 0 makale,  1 5 kitap bölümü bulunuyor.
Konuşmacı Detayları
Konuşmacının Eğitimleri
Benzer eğitimler burada görüntülenmektedir.