Prof. Dr. Hasan Tezer

Prof. Dr. Hasan Tezer İlk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu.

1998 yılında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisasına başladı ve 2003’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’nda Yandal İhtisasını tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlülüğü’nü yapmak üzere Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ataması yapıldı. Nisan 2010’da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldu.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’na öğretim üyesi oldu. Halen burada çalışmaya devam etmektedir. Febril Nötropeni, Çocuklarda Bağışıklama, Hastane Enfeksiyonları ve Zoonotik Hastalıklar özel ilgilendiği alanlar arasındadır.

Konuşmacı Detayları