Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy

Öğrenim Bilgisi
Tıpta Uzmanlık DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
Tez Adı : PUVA tedavisinin deri florasına etkileri (1999) Tez Danışmanı : (GÜLİZ İKİZOĞLU)
1996 – 2000 HASTANELER/ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1990 – 1996 ANKARA TIP FAKÜLTESİ
Görevler
PROFESÖR
2017
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık
2021
1 . ATILAN AHMET UĞUR,(2021). Adjuvan intravenöz immünoglobulin, rituksimab veya konvansiyonel
immünosüpresif tedavi kullanan 100 pemfigus hastasının klinik ve serolojik karakteristikleri ve tedavi sonuçlarının
karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi -> Tıp Fakültesi -> Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim
Dalı
2020
2 . AKPINAR ÜMİT,(2020). Psoriasis hastalarında serum survivin seviyelerinin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi -> Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -> Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
2018
3 . ŞENER MELİKE,(2018). Behçet hastalarında progranulinin olası rolü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi -> Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -> Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
2009
4 . ÇİNAR SALİH LEVENT,(2009). Helikobakter pilori tedavisinin psoriazis kliniği üzerindeki etkisi, Sağlık Bakanlığı ->
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -> Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
2005
5 . SEVİMLİ DİKİCİER BAHAR,(2005). Pitriyazis rozea hastalarında otoimmün belirteçler, Sağlık Bakanlığı -> Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -> Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı

Konuşmacı Detayları
Konuşmacının Eğitimleri
Benzer eğitimler burada görüntülenmektedir.