Göğüs Hastalıkları Eğitimler

Mukoaktif İlaçların Tedavideki Yeri
Yaklaşıyor
İstanbul, Türkiye
31 Ekim 2019
Kronik Öksürük ve Reflü İlişkisi
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
19 Mart 2019
KOAH’a Genel Bir Bakış
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
20 Kasım 2018
Asm’de Astım Hastasına Yaklaşım
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
23 Ekim 2018
Astımda Tanı ve Tedavi
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
9 Ekim 2018
Klasik Solunum
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
30 Ekim 2018