Gastroenteroloji Eğitimler

Ramazanda Reflü Kontrolü ve Tedavisi
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
2 Mayıs 2019
GÖRH’de Kombine Tedavide Aljinatların Yeri
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
23 Mayıs 2019
GÖRH’de Monoterapide Alijnatların Yeri
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
11 Nisan 2019
Reflüde Proton Pompası İnhibitörü Tercihi
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
26 Şubat 2019
Yaşlılarda Reflü Tedavisi ve Nsaii Profilaksisi
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
24 Ocak 2019
Kronik Dispepsi Tedavisinde PPI Etkisizse Ne Yapmalı
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
17 Ocak 2017
Prof. Dr. Cem Kalaycı, Gastroenteroloji Uzmanı
Sindirim Sisteminin Sık Görülen Hastalıkları
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
21 Eylül 2016
Doç. Dr. Reşat DABAK, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı