Ağrı Tedavisi
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
11 Eylül 2017
Prof. Dr. Sacit GÜLEÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı