Adli Tıp Eğitimler

Aile Hekimlerinin Düzenledikleri Raporlar ve Malpraktis
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
6 Haziran 2017
Prof. Dr. Şevki SÖZEN, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı