Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ

1999’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar kliniğinde uzmanlık eğitimi tamamladı.

Kırşehir Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 5 yıl uzman doktor olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2012-2020 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademisyen, öğretim üyesi ve eğitim görevlisi olarak çalıştı.

2012-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 2014-2015 yılında Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı, 2012-2018 yılları arasında Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Akne Çalışma Grubu Sekreterliği görevlerini yaptı. 2018 yılında atandığım TDD Akne Çalışma Grubu Başkanlığı, TDD Akreditasyon Kurulu, DUSEK Uzmanlık Sonrası Eğitim Komisyonu ve Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyon üyelikleri halen devam etmektedir.

2015-2016 yılları arasında Amerika’da Thomas Jefferson Üniversitesi, UPEN ve Cooper Üniversitelerinin akademik programlarına gözlemci olarak katıldı. Parish Dermatoloji kliniğinde aktif olarak çalıştı. 2016 yılında Philadelphia’daki Benedetto Dermatocerrahi kliniğinde 3 ay bulundu.

Konuşmacı Detayları