Rotavirüs’e bağlı Gastroenterit Hastalıkları ve Korunma
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
11 Nisan 2017
Dr. Volkan Eken, Medikal Lider, GlaxoSmithKline Aşı
Meningokok Hastalıklarından Korunmanın Önemi ve Aşılar
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
23 Mart 2017
Prof.Dr. Ayper SOMER, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Menenjit Hastalığı Tehlikeleri
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
23 Şubat 2017
Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı