Göz Hastalıkları Eğitimler

Çocuklarda Göz Taramaları
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
6 Kasım 2018
Diyabetik Retinopatide Multidisipliner Yaklaşım
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
21 Eylül 2017
Prof. Dr. Gülipek TİGREL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Diyabetik Retinopati
Gerçekleşti
İstanbul, Türkiye
7 Şubat 2017
Prof. Dr. Ali Osman Saatci, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi